Skontaktuj się ze mną.
Porozmawiamy o Twoich potrzebach.

Psychologia Wnętrz Elżbieta J. Górska
Jana Nowaka Jeziorańskiego 11
03-984 Warszawa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przeze mnie wiadomość. Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane przez administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Ujawnianie danych odbywa się dobrowolnie. Administrator danych umożliwia dostęp do własnych danych osobowych i zapewnia prawo do ich poprawiania lub usuwania.