Biuro i produkcja w Warszawie

Powierzchnie biurowe, produkcyjne mają sektor wydzielonej przestrzeni, która będzie wpływać na generowanie przychodów. W obecnym okresie dzwudziestoletnim zaczynającym się od lutego 2004 roku, tą energią jest 8. Jedna ósma część, przypadająca w różnych miejscach w zależności od kierunków, jest w biznesie kluczowa. W opisywanej realizacji obszar ten był zablokowany przez postawienie ścianki działowej oddzielającej część biurową, stwarzającą pewną intymność dla pracujących tam osób.

 

Zaleciłam usunięcie tej ściany, zastosowanie żywiołu ognia: czerwony trójkąt oraz zapalanie od czasu do czasu świec i wprowadziłam ruchomą wodę w postaci fontanny – to wszystko dla wzmocnienia działania energii 8. W rezultacie sprzedaż ma tendencje wzrostową.

Zmiany, które zaleciłam w kontekście wsparcia dobrych relacji pracowniczych to: zasłonięcie okna, wyciszenie, zminimalizowanie natężenia ruchu w danym miejscu (wynik przeprowadzonej analizy). Kolor czerwony (działający z innego poziomu) zasłon jeszcze dodatkowo pomaga w tworzeniu zdrowych relacji. Wcześniejsze konflikty wśród pracowników przestały mieć miejsce.

W kwestii wzmocnienia autorytetu szefa dobre rezultaty dało przekierowanie energii.

Zalecenia dotyczyły postawienia jako elementu ziemi brązowej donicy w kształcie prostopadłościanu. Jeśli nie chcemy okazywać tradycyjnych atrybutów Feng Shui, to może być właśnie reprezentowane przez donicę na wejściu do biura, tak aby już przed wejściem zmienić energię. W efekcie pracownicy wykazują większe zaangażowanie w pracę, i zaczynają dostrzegać profesjonalizm szefa, jest to jednak proces powolny, bo zmiany następują też w ludziach.